Privacybeleid

Het UDC-Consortium neemt de privacy en de veiligheid van de gegevens van zijn klanten serieus.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG voorziet in goede bescherming van gegevens en privacy voor de burgers van de Europese Unie.

 • Welke persoonsgegevens wij over uw verzamelen;
 • Wat wij met uw persoonsgegevens doen;
 • Met wie wij deze gegevens delen;
 • Welke rechten u heeft betreffende de bescherming van de gegevens;
 • En hoe wij voldoen aan de regels voor bescherming van persoonsgegevens

Wie wij zijn

Wij zij het UDC-Consortium, een non-profit organisatie gevestigd in Den Haag(Nederland), die de Universele Decimale Classificatie bezit en beheert.

Ons bezoeksdres is:

  UDC Consortium
  Koninklijke Bibliotheek
  Prins Willem-Alexanderhof 5
  2595 BE, Den Haag
  Nederland

Ons correspondentie-adres is:

  UDC Consortium
  Postbus 90407
  2509 LK, The Hague
  The Nederland

Ons e-mail-adres is: mail@udcc.org

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens betekent voor ons informatie over u die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw naam en adresgegevens, en informatie over contact met onze onze website.

Wij verzamelen persoonsgevens over u wanneer u een abonnement neemt op UDC Online, UDC Online gbruikt, of wanneer u contact met ons opneemt.

Meer specifiek, wij kunnen de volgende informative verzamelen:

 • Naam en postadres, e-mail-adres;
 • Informatie over uw gebruik van de website van UDC Online;
 • Commucatie met ons via e-mail of schriftelijk.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en op welke wettelijke basis doen wij dat?

Wij zullen de uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer er een wettelijke basis voor bestaat. De wettelijke basis is afhankelijk van de redenen waarom wij de gegevens hebben verzameld en het doel waarvoor zij worden gebruikt.

 • Het leveren van producten en diensten die u van ons gevraagd heeft;
 • Het aan u sturen van e-mails betreffende uw abonnement op UDC Online;
 • Administratieve of wettelijk toegestaande doeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor statistische analyse, het testen van het system, en onderhoud en ontwikkeling van het system.

Wij verlaten ons op onze contractuele regelingen met u als wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u een abonnement neemt op UDC Online. In enkele gevallen steunen wij ons op onze legitieme belangen als onderneming (bij voorbeeld voor administratieve doeleinden of het kunnen oplossen van problemen van of met klanten). In zulke gevallen zullen wij altijd onze belangen zorgvuldig afwegen tegen uw rechten.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor zij gebruikt worden. Voor het bepalen van de juiste bewaartermijn zullen wij rekening houden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij de gegevens gebruiken en in hoeverre de doeleinden met andere middelen bereikt kunnen worden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben zullen wij ze veilig en zeker verwijderen of vernietigen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met niemand voor commerciƫle of op reclame gerichte doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derde partijen voor doeleinden beschreven in dit document "Privacybeleid".

 • Vertrouwde dienstverleners, die wij gebruiken voor het uitoefenen van onze werkzaamheden, zoals accountants en boekhouders;
 • Creditcard- en betaalpas-bedrijven en financiĆ«le dienstverleners zoals banken die uw betalingen aan ons faciliteren;
 • Juridische adviseurs, gerechten en instanties voor wetshandhaving in alle landen waar wij werkzaam zijn om onze wettelijke rechten verbonden een ons contract met u af te dwingn.

Internationale Datatranfers

Sommige van onze dienstverleners waarmee wij uw gegevens delen zijn niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Omdat landen buiten de EER niet altijd strenge wetten voor de bescherming van gegevens hebben, verlangen wij van alle diensten dat zij uw gegevens vellig behandelen en in overeenstemming met de wetgeving van de EU over bescherming van gegevens.

Uw rechten met betrekking tot het beschermen van uw gegevens

Onder bepaalde omstandigheden, geregeld in de wet, heeft u het recht om:

 • Te weten of wij persoonsgegevens van u hebben en wat de reden is dat wij ze hebben;
 • Een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • Te verlangen dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben corrigeren, wanneer die hetzij incomplete, hetzij onjuist is;
 • Ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen waarneer een geldige reden om ze te gebruiken onbreekt;
 • U in bepaalde situaties te verzetten tegen het verder gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • Het gebruik van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk te stoppen;
 • Te verlangen dat uw persoonsgegevens in een electronische, gestructureerde vorm aan u of een derde partij worden overgedragen.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen dan verzoeken wij u ons een e-mail te zenden op privacy@udcc.org. Eventueel kunnen wij u vragen ons specifieke informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en zeker te stellen dat u recht op toegang tot de informative heeft.

Toegang tot uw persoonsgegevens is gratis, maar als uw vraag naar informatie zeer excessief of kennelijk ongefundeerd is kunnen wij u redelijke vergoeding voor de administratieve kosten vragen. Als alternatief kunnen wij in die omstandigheden weigeren op uw verzoek in te gaan.

Veranderingen in dit document "Privacybeleid"

Wanneer wij veranderingen aanbrengen in ons privacybeleid zullen wij u daarvan op de hogte stellen.

Dit document was het laatst veranderd op 18 mei 2018.

© 2024 UDC Consortium

Cookie beleid | Disclaimer | Privacybeleid